Skader og symptomer efter stød

Symptomer er tegn på, at kroppen kan have taget skade af stød.

Her er nogle symptomer, som du skal være opmærksom på.
Grafisk oversigt over symptomer

Typiske symptomer på skader efter stød

Hvis du har fået stød, skal du holde øje med disse symptomer:

  • Vejrtrækningsproblemer
  • Hovedpine
  • Problemer med syn eller hørelse
  • Balanceproblemer
  • Følelsesløshed eller prikken
  • Hjerteflimmer (hjertet slår uregelmæssigt)
  • Forbrændinger i huden
  • Kramper
  • Bevidstløshed
  • Stop af åndedræt 

Hvis du har symptomer på skader efter stød, er det en rigtig god idé at kontakte lægen, så lægen kan vurdere din situation. 

Vær opmærksom på, at skaderne kan vise sig lang tid efter, du har fået stød.

Skaderne kan udvikle sig gradvist

Der er to typer skader. 

De akutte skader opdager du med det samme, for de kommer lige efter du har fået stød.

Men skaderne kan også udvikle sig gradvist, så du først mærker skaderne flere dage efter eller måske flere år efter stødet. 

Du skal derfor altid få registreret dine stød, så du ved, hvornår du har fået stød.

Det kan være vigtigt, hvis du skal fortælle en læge om dine stød. Her er det godt at vide, hvornår og hvor mange stød, du har fået.

Hvis du får en arbejdsskade er det også vigtigt med dokumentation.