Registrer dit stød

Hvis du har fået stød, er det vigtigt, så er det en god idé at sige det til din mester.

Derudover skal dit stød også registreres. Det er en stor fordel for dig selv, at du får registreret og dokumenteret alle dine stød.

Svar på spørgsmålene og find ud af, hvordan du registrerer dit stød korrekt!

Sygedage og stød 

Når man skal registrere et stød er det afhængig af, om du har været syg i flere dage end den dag, du fik stød. En sygedag på grund af støddet behøver ikke være dagen efter stødet. Du kan sagtens have sygedage på grund af stødet flere dage efter. 

Har du haft en sygedag ud over den dag, du fik stød?

Din arbejdsgiver skal anmelde stødet gennem EASY på virk.dk 
 

Når du har haft en sygedag udover den dag, du fik stødet, skal din arbejdsgiver sørge for, at skaden bliver anmeldt.  

En sygedag kan komme dagen efter stødet, men der kan også gå flere dage inden generne melder sig. Selvom der er gået mange dage siden stødet, skal din arbejdsgiver stadig anmelde det som en ulykke.

Husk at gå til lægen, hvis der er gener som følge af et stød.

Skaden skal anmeldes gennem EASY på virk.dk 

Du skal bede din arbejdsgiver om en kvittering, hvis du senere skal bruge dokumentation på arbejdsskader. 

Hvis din arbejdsgiver har brug for hjælp til at registrere stødet, kan din arbejdsgiver få hjælp på arbejdstilsynets hjemmeside.

Sådan anmelder du en arbejdsulykke (åbner Arbejdstilsynets hjemmeside).

Læs mere om regler om arbejdsulykker her (åbner Arbejdstilsynets hjemmeside).

Din arbejdsplads skal registrere stødet i virksomheden.

Men det er også en god idé at få registreret dit stød i EASY 

Når du ikke har haft en sygedag, skal stødet registreres på din arbejdsplads. Der er ikke krav til, at virksomheden registrerer stødet i EASY på virk.dk. Det er dog også en god idé at få din arbejdsgiver til at registrere stødet i EASY.

Når du får stød, er der altid risiko for, at du kan få skader og mén senere i livet. Derfor er det en god idé at få alle stød registreret via EASY på virk.dk. 

Hvis din arbejdsplads registrerer stød i et register i virksomheden, skal du finde ud af, hvem der laver registreringen. Når stødet registreres skal du spørge, om du kan få en kvittering, så du har den til senere brug. 

Du kan spørge din arbejdsmiljørepræsentant om hjælp til at få dit stød regisreret. 

Har din arbejdsplads en arbejdsmiljørepræsentant?

Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, der kan hjælpe dig med at få registreret stødet.

Hvis du ikke ved, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant kan din fagforening hjælpe med at finde personen.

Husk at få en kvittering på registreringen af stødet, så du har dokumentation for dit stød senere.
 

Tips til registrering:

 

En registrering i virksomheden kan indeholde oplysninger om
 

 • Hvornår fik du stødet? (dato og klokkeslæt)
 • Hvordan skete ulykken?
 • Hvem var til stede?
 • Har du været til lægen?
 • Hvilken spænding og ampere var der på anlægget?
 • Har du haft symptomer efter stødet?

 

Kontakt din arbejdsgiver

Kontakt din arbejdsgiver for at få registreret dit stød. Det er typisk mester eller en på kontoret, der registrerer stød i virksomheden.
 

Tips til registrering:
 

En registrering i virksomheden kan indeholde oplysninger om
 

 • Hvornår fik du stødet? (dato og klokkeslæt)
 • Hvordan skete ulykken?
 • Hvem var til stede?
 • Har du været til lægen?
 • Hvilken spænding og ampere var der på anlægget?
 • Har du haft symptomer efter stødet?