Jeppe

For 6 år siden fik Jeppe stød. Han havde sikret sig ved at slukke for HPFI'et, men et 400 volts stik var kørt uden om HPFI'et. Han fik et kraftigt stød. Stødet gav ham skader, der stadig påvirker hans liv.

Jeppe håber, at han en dag kommer sig over ulykken, så han kan arbejde igen.
Grafisk fremstilling af de tre råd: Fuldstændig afbrydelse, sikring mod genindkobling og kontrol af spændingstilstand